ایستگاه اخر___اشک خدا

دورم ز تو اي خسته خوبان چه نويسم؟ من مرغ اسيرم به عزيزم چه نويسم؟ ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد

عكس هايي از طبيعت رامسر در پاييز

   (1)        (2)             (3)           (4)          (5)              (6)                (7)

 

شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ 13:3 توسط sp_______________________________saman